produkty v košíku:0
suma spolu:
0,00

Novinky - Detail

Súťaž o najkaršiu tortu Slovenska!

Pozývame Vás zapojiť sa do súťaže O najkrajšiu tortu Slovenska. Na výhercov čakajú zaujímave ceny, ktoré potešia. Informácie viď. nižšie

Najkrajšia torta Slovenska

 

Podmienky súťaže:

Súťažiaci pripravia a prinesú tortu s hmotnosťou od 3 kg maximálne do 10 kg. Z toho istého materiálu pripravia aj 2 malé kusy zákuskov (rez, dezert atď. do hmotnosti 50g / kus) kvôli hodnoteniu chuti.  

Príležitosť: ľubovoľná, fantázii sa medze nekladú.

 

Súťažné kategórie:

K/1– senior

K/2– junior – do 21 rokov

K/3– zvláštna kategória – netradičné torty 

K/4– špeciálna kategória - torty drip, nahé, raw

 

Suroviny si súťažiaci hradí sám – výrobok je vlastníctvom súťažiaceho

 

Čo sa bude hodnotiť?

Originalita, nápaditosť, precíznosť, používanie moderných prvkov, viacerých technológií zdobenia, módne trendy, vhodné chuťové a farebné doladenie, celkový dojem, dodržanie časového limitu, čistota - dodržiavanie hygienických zásad, prezentácia. Každý súťažný výrobok musí mať stručný písomný popis. Je zakázané používať nejedlé časti a polystyrénové podstavce. Drôtiky sa povoľujú, iba ak sú použité na modelovanie kvetinových aranžmánov a uložené na tortu tak, aby boli hygienicky vyhovujúce, nie zapichnuté do torty!!!

Torty budú hodnotené odbornou certifikovanou komisiou podľa smerníc celosvetovej organizácie WACS

 

Kde a ako sa prihlásiť?

Prihlášky môžete zasielať poštou, e-mailom, alebo sa prihlásiť telefonicky

Adresa školy s označením súťaže„ Najkrajšia torta Slovenska“

Stredná odborná škola obchodu a služieb, ulica 1.mája 1264 , Púchov  „ Klub cukrárov“

e- mailová adresa:  zaukolcovaj@gmail.com

informácie: www.szkc.sk, www.tortyodmamy.sk, t-fornax  - www.peceniehrou.sk

telefonický kontakt: Mgr. Jozefína Zaukolcová,  042 4631 365, 0908 433 839

 

Miesto konania: Dom kultúry - divadlo v Púchove, Hoenningovo námestie 2002

 

Čas výstavy: súťažné exponáty je potrebné vystaviť 12.10.2017  v čase medzi10:00 - 18:00h.

 

Štartovné:

Člen SZKC - 5,00 €

Nečlen SZKC – 10,- €

Platba  priamo na mieste - ráno pri prezentácii alebo podľa dohody prevodom na číslo účtu Klubu cukrárov

Obed: Školská jedáleň 3,30 € – Stredná odborná škola obchodu a služieb, ulica 1. Mája 1264 Púchov

Prezentácia účastníkov a inštalácia súťažných prác - od 7.30 do10.00 hod. v budove Divadla v Púchove, Štefánikova ulica, podľa inštrukcií priamo na mieste. 

Hodnotenie odbornou porotou 10.00 – 12.00 hod

 

Uzávierka prihlášok je 9.10.2017 ( pondelok )

 

 

Súťaž o najkrajšiu tortu Slovenska 2017

 

Prihláška

 

 

Meno a priezvisko .....................................................................................

Firma .........................................................................................................

Adresa .......................................................................................................

...................................................................................................................

Telefonický kontakt .................................................................................. 

e-mailová adresa .......................................................................................

 

Názov exponátu – príležitosť ....................................................................

Súťažné kategória  ....................................................................................

Obed- počet porcií - záväzne ........................................................................

 

Dátum ...............................                          Podpis ...................................

 

 

prehlásenie:

Súhlasím s tým, aby osobné údaje uvedené v tejto prihláške boli spracované a použité pre internú potrebu SZKC a meno, priezvisko a názov zamestnávateľa / školy boli zverejnené

na web stránke SZKC - vyhlásenie výsledkov súťaže, prípadne uvedené v odbornom článku zameranom na túto súťaž
 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakty klub cukrárov SZKC:     IČO:  584 363            Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa                                                                        

mobil: 0908433839                   DIČ:  202 134 5018                 číslo  účtu:   000000 -0364488043/0900

e        e-mail:  zaukolcovaj@gmail.com                                             IBAN :  SK1809000000000364488043

                                                                                                 BIC:     GIBASKBX

Pridané: 01.09.2017

AKCIA - JEDNOTNÉ POŠTOVNÉ NA MESIAC JÚL

Všetky zásielky či už do 1 kg alebo nad 1 kg budú mať jednotné poštovné, a to

2,59 €